STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 
 • INFORMACJE O GCI
 • Centrum Informacji Lokalnej w Czosnowie
  ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów
  Województwo: mazowieckie
  www.czosnow.infocentrum.com.pl
  E-mail: cil_c@op.pl

  Tel.,fax centrala: (22) 785-06-37

  Jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Czosnów. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji w Czosnowie świadczy usługi od 15 grudnia 2003r. przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 21.00.

  CCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI w Czosnowie można skorzystać z:
  - usług biurowych - bindowania, kserowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i Listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy Gminy Czosnów, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządu gminnego.

  W GCI w Czosnowie można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE