STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 

Gminne Centrum Informacji
w Czosnowie
zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z terenu Gminy Czosnów, nauczycieli, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.